Med fokus på samverkan, landsbygdsutveckling och social ekonomi.

Ewastco AB

Gunnarsröd 17

455 96 Hedekas

0524-24019, 070-6509497.

E-post ewastco@telia.com

Organisations nr 556586 -4344 Bank.giro 5544-9060

 

Om mig

När jag köpte Lillegärdet 1997 låg huset och ladugården i mörk granskog, som Adolf Alfredsson hade planterat i slutet på 1950-talet. Jag gallrade igenom skogen efter några år och sedan har jag succesivt tagit ner all granskog. Min tanke med det var att jag ville ha fram ljuset till huset, trädgården och altanen. Björken skall växa upp och bli en fin björkskog med vitsippor är min tanke.

Efter att jag trappat ner på projektarbetet har jag börjat jobba med det som är mitt stora intresse. Nämligen livet i det gamla bondesamhället och utvecklingen av den bygd där jag har mina rötter-Hede socken i Sörbygden.

Ett annat fritidsintresse jag har är min trädgård. Jag har stor behållning av att arbeta i jorden och jag tycker det är trevligt med blommande rabatter. I mina två växthus känner jag en harmoni och det är underbart att kunna äta gurka, vindruvor, jordgubbar och tomater direkt. Att dricka en kopp kaffe när solen värmer i växthuset tidigt på våren är också härligt.

Nu är böckerna om livet i det gamla bondesamhället klara som ni kan läsa på annan plats. Jag kommer att fortsätta forska om livet på gårdarna, knyta ihop bok ett och två i valda delar för det som är intresserade. Kanske det också blir något nytt område att forska kring. Men det blir ingen mer bok i samma omfattning som de två som är klara.

Om företaget

Mitt företag Ewastco AB startade jag i juli 1997. Min affärsidé var att hjälpa småföretag med bokföring och annat pappersarbete. Men inriktningen blev en annan. När jag fortfarande var kvar i Göteborg skrev jag ett projekt inom landsbygdsutveckling och framför allt inlandsturism. Projektet finansierades av Munkedals Kommun och Länsstyrelsen, Sörbygdens Samhällsförening blev projektägare och jag projektledare. Efter det första projektet har jag skrivit och genomfört en mängd olika projekt, vilket alltså blev företagets huvuduppgift och min försörjning.

 

Sedan 2001 har projekten varit inriktade på småskalig träförädling då jag tog initiativ till att starta den ekonomiska föreningen Skog och Trä i Väst. Förutom projekt inom den småskaliga träförädlingen har jag arbetat med projekt för kvinnliga skogsägare i nätverket Qvist – Qvinnor i skogs- och tränäringen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nätverket Qvist är aktivt och fram till 30 juni 2013 drivs ett projekt som handlar om miljöns påverkan på skogen. Ett nytt 2-årigt projekt är på gång med start 1 augusti 2013. Projektet kommer att handla om att få kvinnor som äger skog att se på möjligheterna att producera någon produkt eller tjänst med skogen som bas.

 

Under en period gjorde jag träull i företaget. Jag köpte in en gammal träullshyvel och tillverkade träull. En produkt som var spännande att jobba med, den skapade diskussion hos de som kom i kontakt med den. Antingen visste man inte alls vad det var eller så hade man ett minne från sin barndom då det fanns träull i större omfattning än vad det gör idag. Tyvärr gick det inte att få ekonomi på träullstillverkningen utan det var mest för hobby och det fanns det inte tid till så jag sålde maskinen.

 

I samband med träullstillverkningen fick jag frågan om jag kunde ta fram mindre trälådor till bl. a presenter, vilket jag gjorde. Jag designade också en Bag-in-box låda. Denna verksamhet har inte fortsatt, men det finns lådor i lager.