Med fokus på samverkan, landsbygdsutveckling och social ekonomi.

 

En bygd i förvandling – Hede socken Långön Brattön Sandåker Stensryr

 

Det här är en berättelse om torparnas och backstugusittarnas villkor i Hede socken, Sörbygden, Munkedals kommun. Berättelsen börjar runt sekelskiftet 1800.

 

Hur många torp och backstugor var det? Hur många bodde i torpen? Var låg dom och hur såg livet ut för torpare och backstugusittare?

 

Boken har två delar. Den första innehåller förklarande och berättande texter om livet förr, hemmansdelar, mantal, storskifte, frälsehemman och rotegång. Den beskriver också gamla kyrkliga ceremonier, Peralbintorp och original.

 

…. Ursprungligen fungerade mantalet som ett kameralt mått vilket infördes under 1500-talet i syfte att ange ett hemmans förmåga att betala skatt. Ett hemman som betecknades med ett helt mantal var såpass stort att den kunde försörja ett helt hushåll och hade utöver det även kapaciteten att producera ett överskott som täckte skatter och nödvändiga utgifter…..

 

Den andra delen innehåller en förteckning över gårdarna och torpen under Långön och Brattön och torpen under Sandåker och Stensryr.

 

……Enligt Husförhörslängden var Madbråten ett torp. Bostadshus byggdes tidigt 1800-tal och ar rivet sedan länge. Oklart om det också har funnits en ladugard. Familjer som bott på Madbråten: Torparen Anders Olsson född 1763, hans hustru Johanna Jacobsdotter född 1772 och deras barn Jacob född 1795, Peter född 1798, Lena född 1798, Anna född 1802 och Olle född 1804…...

 

Tillsammans med ”Från Sandåker till Stensryr – Hede socken. En bygd i förvandling” som kom ut 2012, finns nu en heltäckande berättelse hur vardagslivet sett ut och tett sig i den östra delen av Bohuslän. För backstugusittare och storbönder, för präster och bygdens original, för alla som levt och har en koppling till det geografiska område som vi idag kallar Sörbygden.

 

 

Forskning, bearbetning och text: Ewa Alfredsson

Grafisk formgivning: Britt Strandelius / Text Design i Munkedal

Bildbearbetning: Britt Strandelius

Tryck: Livonia Print, Riga, Lettland

ISBN:978-91-637-1948-6

 

Boken innehåller ca 500 svartvita bilder och andra tidsdokument. Den är 280x210 mm stor och på 284 sidor.

 

BESTÄLLNING AV BOKEN

 

Boken kan beställas genom att klicka på e-postadressen ewastco@telia.com.

Var noga med att fylla i fullständig adress.

Boken kostar 350:-/styck. Frakt för en bok är 75:- med posten.

Priser inkl. moms.

Faktura skickas med leveransen och skall betalas på 10 dagar.

Du kan också hämta boken på Lillegärdet, Gunnarsröd 17.

 

Om du vill ringa och beställa boken kan du göra det på telefon 0524-24019.

 

Boken finns också att köpa på Bohusläns Museum i Uddevalla och Sörbygdens Snabbköp i Hedekas.

 

Har du frågor kan du kontaka Ewa Alfredsson på ewastco@telia.com eller 0524-24019.